Welkom,

de webkrant is een initiatief van Kroes Advies Orgaan. Het kantoor is gevestigd te Groningen.

Doelstelling is om u mee te nemen naar ons perspectief op het hele gebeuren op onze planeet.

De krant is onderverdeeld in regio’s :   Europa, Azie, Het Westen (Engels georrienteerd) en overig…

Natuurlijk zijn de onderwerpen divers. Van klimaat (ook mindset ten aanzien van oplossingsgericht denken), Economie (waarin Milieu een belangrijk produkt is) en Pandemie. Dit laatste vraagt om extra duiding. Pandemie, betekent zoveel als een wereldwijde epidemie.

Het onbekend van het dieper Bewustzijn bij elk individu moet opnieuw geprikkeld worden, opdat het wakker gemaakt wordt.

Dit noemen wij ook epidemie. De mensheid als geheel is niet kundig om zelf tot oplossing te komen inzake van waarom leef ik?

De dooddoener ik leef maar 1 keer, kan acceptabel worden maar dan houdt het leven,
wat het echte leven is, voor de geboorte en na het sterven, niets in. Dit is de vrije
wil van de ziel van elk mens. De ziel wordt uiteengezet in het thema pandemie.

OOK in de krant luchtige onderwerpen zoals broedergemeenschap: sport , cultuur en andere randzaken van de samenleving die op zich nuttig kunnen zijn ter ontspanning.

Tot zover iets over Kroes Advies Orgaan in combinatie met de webkrant. Wij verwijzen u naar Soul, op de voorpagina.

tot New World Online