• WORDT VERVOLGD….27 APRIL 2024
  • MENUKAART; 12 ONDERWERPEN IN WEEK VAN 6 MEI MET FINANCIELE UITWERKING SAMEN BESPREKEN IN TEAM INFORMATIE-KLASSE VERWOORDT EN PROCES BEGELEIDING TOT OP HEDEN
  • DE VRAAG IS OF IEDER ZIJN PROFIEL VAN DE PARTIJ IN DE MENUKAART VOLDOENDE TOT UITING ZAL KOMEN
  • NEW WORLD ONLINE; ZEGT- WEINIG VERTROUWEN; VOLGEND JAAR IS DE PORTEMONNAIE LEGER DOOR OORLOG OEKRAINE EN KOOPKRACHTVERLIES NIET OP TE VANGEN OMDAT ER MINDER CONSUMENTENGOEDEREN GEPRODOCEERD WORDT..OMDAT GELD IN OORLOG INVESTERINGEN. LEES LIJKZAKKEN, MOET VAN EICHELSHEIM EN BAUER..(ACHTER DE SCHERMEN ZIJN DEZE MENSEN DIE ONZE KONING VIA BIDEN EN TUSSENPAUS RUTTE…DE WERELD NAAR DE KLO..TU H HELPEN
  • MAAR HET MAG VAN SELLENSKI!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.