050 2013 302 (optie 4: # 2) vereniging@new-world-online.com

Wereldvrede

NEW WORLD ONLINE

Een Webkrant over Klimaat, Economie, en Pandemie

New World Online

New World Online is een afstudeeropdracht. Kroes Advies Orgaan is opgericht door J.W.M. Kroes.

Doel is om Nieuw Bewustzijn….

Kroes Advies Orgaan

Kroes Advies Orgaan is een B.V.

Op de site kunt u nader kennismaken met ..

 

Webkrant New World Online

De Webkrant New World Online heeft als doel verbinding te brengen. Dit, door middel van verbanden te leggen tussen Klimaat, Economie…

Wat wij voor U kunnen betekenen

L

Nieuw Bewustzijn

Nieuw Bewustzijn uitdragen betekent zoveel als uitleg geven over Karma en reïncarnatie. Het moet geen opleggen worden. De krant is een manier om dit Bewustzijn uit te dragen!

L

Klimaat en Energie

Klimaat en Energie gaan hand in hand.

Toch wordt in de Webkrant met klimaat ook Geestelijk Klimaat bedoeld. Is de samenleving klaar voor Nieuw Denken?

L

Pandemie

Pandemie is een wereldepidemie.

Ook het onbekend zijn met de Spirituele Wereld is een Pandemie.

New World Online legt dit uit!

L

Economie

Economie. New World Online probeert een Nieuw Economisch Model te introduceren. Althans een begin maken hiermee d.m.v. een zaadje te leggen.

L

Wereldgodsdienst

Natuurlijk kan dit zweverig overkomen.

1 Wereldgodsdienst…..

L

WERELDVREDE

WERELDVREDE IS IEDEREEN GEGUND.

Alleen strijd hierover is niet dé manier.

Meditatie helpt bij bezinning!

Tot New World Online.

Over Ons

New World Online is Nieuw Bewustzijn uitdragen.

Online betekent zoveel als op 1 lijn komen, online middels internet en 1 lijntje naar Boven, het Spirituele.

“SAVE THE WORLD FOR JOY”

WEBKRANT NEW

 WORLD ONLINE

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.